Ledige stillingar

Stord kommune
Deltid Heiltid Vikariat
Stord
Avdelingsleiar Helse Sakshandsamar Sjukepleiar
Publisert: 20. november 2020

TILDELINGSKONTORET
Sakshandsamar (ID 1644)
Det er ledig 100 % fast stilling som sakshandsamar.

HEIMEBASERTE TENESTER
Sjukepleiarar (ID 1645)
Det er ledig 3 faste stillingar i 100% som sjukepleiar
i langturnus.

FØREBYGGJANDE TENESTER
Helsesjukepleiar (ID 1646)
Det er ledig 100 % vikariat som helsesjukepleiar i tidsrommet 01.01.21 – 31.05.21, med moglegheit for forlenging.

HABILITERING
Avdelingsleiar Husahaugen (ID 1647)
Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar Husahaugen.

PSYKISK HELSE OG RUS
Helgestillingar avdeling bufelleskap (ID 1648)
Det er ledig 3 helgestillingar i storleiken 23-34 % ved avdeling bufelleskap.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no

Sunnhordland