Ledige stillingar

Stord kommune
Stord
Publisert: 14. februar 2020

TEKNISKE TENESTER
Ferievikarar (ID 1582)
Treng ferievikarar innan vedlikehald og førefallande arbeid av kommunale bygg, grøntanlegg og hamna.

KULTURTENESTER
Badevakt (ID 1583 )
Det er ledig 2 stillingar som badevakt.

STORD SJUKEHEIM
Sjukepleiar natt(ID 1584 )
Det er ledig 2 100% faste stillingar som sjukepleiar på natt.

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no

Sunnhordland