Sjukepleiarstillingar

Kvam Herad
Sjukepleiarar
Omsorg
Søknadsfrist: 1. desember 2021
Publisert: 22. november 2021

Kvam herad har ledige stillingar:

Sjukepleiar i 100 % vikariat – Strandebarm omsorg

Sjukepleiar i 60 % fast stilling – Tolo omsorg, Norheimsund

Søknadsfrist 1. desember 2021

Sjå fullstendig utlysingstekst
www.kvam.no

Os & Fusaposten