Kvart år tek Bolaks inn sommarvikarar

AS Bolaks
Sommervikar
Fiskeoppdrett
Søknadsfrist: 15. april 2021
Publisert: 16. mars 2021

Sommarvikarar

Kvart år tek Bolaks inn sommarvikarar som ynskjer å jobbe i framtidas næring.

Arbeidsoppgåver:
• Arbeidsoppgåvene er tilknytt Bolaks sine lokalitetar på sjø,
teknisk avdeling og tilvekstsenter.

Arbeidstid:
• Vakter på dag og eventuelt helg, ettermiddag/kveld.

Kvalifikasjonar:
• Du er feridg med ungdomsskulen
• Vand med å ferdast på sjø om du ynskjer å jobbe på sjøanleggja
• Interesse for teknisk vedlikehald om du ynskjer å jobbe i teknisk avdeling
• Gode datakunnskaper om du ynskjer å jobbe på tilvekstsenter
• Erfaring frå havbruk er positivt, men ikkje naudsynt
• Du kjem deg til Bolaks sine utreisestader sjølv

Personlege eigenskapar:
• Lærevillig og sjølvdreven
• Ansvarsfull og pliktoppfyllande
• Bidreg til eit trygt og godt arbeidsmiljø
• Positiv og imøtekomande

Vi tilbyr:
• Verdifull og nyttig arbeidserfaring
• Løn etter avtale

Søknad:
Søknadsfrist: 15. april 2021.
Søknaden vert å senda til: bolaks@bolaks.no

Os & Fusaposten