Gravplassarbeidar i 100% prosjektstilling

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd
Gravplassarbeidar Prosjektstilling
Drift av kyrkja
Søknadsfrist: 18. april 2021
Publisert: 25. mars 2021

Ledig stilling:

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd har ansvar for drifta og vedlikehaldet av alle dei 13 gravplassane og 7 kyrkjebygga i kommunen.

Gravplassarbeidar i 100% prosjektstilling

Velkomen til å søkje arbeid i ei 100% prosjektstilling over 3 år.

For full utlysingtekst, sjå https://kyrkja.no/bjornafjorden

Nærare opplysningar hjå kyrkjeverje Kristine Fjeld, tlf. 414 26 859.

Søknadsfrist: 18. april 2021.

Os & Fusaposten