Kyrkjelydsarbeidar og kantor

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd
Heiltid
Bjørnafjorden
kyrkje og kyrkjelyd
Søknadsfrist: 31. mars 2023
Publisert: 10. mars 2023

Vi har ledig stilling som kyrkjelydsarbeidar, med fokus på fellesskapsbyggjande arbeid.

Stillingsstorleik: Opp til 100%. Søknadsfrist: 31.mars.

Sjå full utlysing på kyrkja.no/fusa

Vil du bli vår nye kantor i Os sokn?

Vi har ledig stilling som kantor f.o.m. august 2023.

Stillingsstorleik: 100%. Søknadsfrist: 31.mars.

Sjå full utlysing på kyrkja.no/bjornafjorden

Os & Fusaposten