Bjørnafjorden FrP

Torggata 3, 5200 Os
415 52 100
bausen@online.no

Prinsipp- og handlingsprogram
Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

FrP i regjering – en enklere hverdag for folk flest
Fremskrittspartiet har siden 2013 sittet i regjering sammen med Høyre. I regjering har FrP fått gjennomslag for en rekke av partiets viktige saker. Her finner du en kort oversikt over sentrale gjennomslag innenfor partiets hovedsaker.

Hvorfor FrP?
– Lavere skatter og avgifter
– Mer vei raskere og billigere
– Streng og ansvarlig innvandringspolitikk
– Kortere helsekøer og en varm eldreomsorg
– Et fleksibelt arbeidsliv
– En skole i verdensklasse
– En tryggere hverdag
– Styrking av Forsvaret og norsk beredskap
– Økt kraftproduksjon og oljevirksomhet
– Større valgfrihet for familien
– Vi vil sikre norske interesser
– Forutsigbare rammebetingelser for næringslivet
– Frihet for enkeltmennesket
– Frivillig innsats og et levende kulturliv
– Positive virkemidler for miljøvennlige valg

Du finn oss på Facebook

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten