Vi søker driftsleder og driftstekniker

Norway Royal Salmon ASA (NRS)
Publisert: 8. mars 2019

Norway Royal Salmon ASA (NRS) er et oppdrettsselskap med to forretningsområder innen oppdrett og salgs- og markedsarbeid. NRS er notert på Oslos børs, og eier 5 oppdrettsselskaper som tilsammen har 42 matfiskkonsesjoner, hvor aktiviteten er i Finnmark, Troms og Sør-Norge. Selskapet har i tillegg minoritetsandeler i 8 oppdrettsselskaper med til sammen 10 konsesjoner og har nylig fått tildelt 7 utviklingskonsesjoner som skal realiseres. NRS er involvert i de fleste ledd i verdikjeden fra smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slaktevirksomhet og salgs- og markedsarbeid. Hovedkontoret er lokalisert til Trondheim. 

Driftsleder

NRS Farming Region Sør har pr i dag 6 konsesjoner og21faste ansatte.

Driftsleder har det overordnet ansvar for lokaliteten og har derfor en nøkkelfunksjon i selskapet. Hos oss får du store muligheter til å være med å forme din egen arbeidsplass og bidra til å videreutvikle et solid team og et godt arbeidsmiljø.

 

Ansvarsområder:

 • Sikre en forsvarlig biologisk og teknisk drift av anlegget
 • Planlegging og oppfølging av arbeidsoperasjoner og vedlikehold
 • Internkontroll, HMS- & kvalitetsarbeid
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Personal- og opplæringsansvarlig
 • Løpende rapporteringer og registreringer

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra matfiskproduksjon av laks
 • Utdanning innenfor akvakultur, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Ledererfaring

 

Vi ser etter deg som:

 • Er strukturert og løsningsorientert
 • Er tydelig med klare forventinger, bygger team og får ansatte med seg
 • Initiativrik og aksepterer ansvar for resultater
 • Utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • En god rollemodell, motivator og som kan spille andre gode

 

 

Driftstekniker

Viktigste arbeidsoppgaver

 • Fôring, kontroll og ettersyn av laks
 • Journalføring og rapportering
 • Kontroll og ettersyn av anlegg
 • Vedlikehold av teknisk utstyr
 • Andre arbeidsoperasjoner på lokalitet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev eller relevant utdannelse og erfaring
 • Erfaring fra matfiskanlegg for laks
 • Kan føre båt og håndtere oppdrettsutstyr, fordel med GSK STCW og ROC kurs
 • Må kunne bruke norsk arbeidsspråk både muntlig og skriftlig

 

Vi ser etter deg som har

 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team
 • Pågangsmot og evne til å se og løse utfordringer med et høyt fokus på HMS
 • God samarbeidsevne, er positiv og profesjonell innstilling til jobben

 

 

I tillegg til konkurransedyktige betingelser med gode pensjons og forsikringsordninger, tilbyr vi en spennende og utfordrende jobb i en spennende næring i vekst. Arbeidssted er på våre lokaliteter i Sør. Vi har et sterkt faglig miljø både lokalt og nasjonalt. I denne jobben er ingen dager like og du vil finne utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Regiondirektør, Rolf Berg tlf. 995 92 735 Søknad og CV via vår søknadslink på https://norwayroyalsalmon.com/no/Oppdrettere-2/Karriere. Søknadsfrist: på stillingen som driftstekniker er 24.03.16 og stillingen som driftsleder er 31.03.19.

Bømlo-nytt