TENKT Å BLI LÆRLING?

Bømlo Opplæring
Publisert: 13. februar 2020

Tenkt å bli lærling?

Me søkjer lærlingar frå hausten 2020. Send søknad, CV og attester til oss. Sjå vår nettside www.bomlook.no for nærmare informasjon.
Bømlo opplæringskontor tilbyr service, råd og rettleiing for lærlingar og lærebedriftar i Bømlo. Me samarbeidar også med Bømlo kommune og har ansvar for å koordinere samarbeidet mellom skule og arbeidslivet på Bømlo.
Kontaktinfo: Christina Stølen mob 991 19 010 e-post christina.stolen@bomlook.no
Bømlo-nytt