Operatør

Aasen Chartering
Søknadsfrist: 31. mai 2022
Publisert: 11. mai 2022

 

Aasen Chartering AS har i dag ansvaret for megling og operasjon av 10 skip, inkludert to nybygg. Dette er hovedsakelig selvlossere beskjeftiget i europeisk fart. I 2021 fraktet vi over 4 mill. tonn last. Selskapet omsatte frakter og tjenester i 2021 for ca. kr. 400 mill. På Dalaneset, Mosterhamn, har vi nytt kontorfellesskap med Aasen Shipping AS som eier 9 av disse skipene.

På grunn av god aktivitet søker vi:

O P E R A T Ø R

Arbeidsområde:
– Tett oppfølging av skip/laster
– Kontakt med agenter og kunder i laste-/lossehavn
– Forhandling, bestilling og oppfølging av bunkers
– Klarering av egne/andre skip i norske havner
– Oppfølging/kontroll over reiserelaterte inntekter og kostnader
– Oppfølging/planlegging av reiser og program for skipene
– Assistere våre skipsmeglere ved behov

Ønskede kvalifikasjoner:
– Beherske engelsk godt både muntlig og skriftlig
– Interesse for shipping og logistikk
– Gode kommunikasjonsevner
– God ordenssans
– Gode kunnskaper med Office og data
– Vilje til å stå på
– Fortrinnsvis kompetanse innen logistikk, økonomi eller nautikk, men ikke en nødvendighet for rette kandidat ettersom oppæring vil bli gitt.

Vi kan tilby:
– Interessante- og varierte arbeidsoppgaver i et til tider hektisk, men trivelig miljø!
– Lønn og andre betingelser etter avtale
– Mulighet for utvidet ansvarsområde etter hvert
– Nytt moderne kontorbygg.

Søknad med CV sendes til: ole@aasenshipping.com
Ta gjerne kontakt med daglig leder Ole Martin Torkelsen for mer informasjon om stillingen, på tlf. 977 411 54.

Bømlo-nytt