Kvalitetsmedarbeider

Hardanger Fiskeforedling AS
Søknadsfrist: 18. desember 2022
Publisert: 23. november 2022

 

Kvalitetsmedarbeider – Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI

 

Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI) bygger nå et nytt og moderne prosessanlegg for slakting og pakking av laks og ørret. Anlegget er lokalisert på Langevåg, Bømlo og skal stå ferdig nyåret 2023. Produksjonskapasiteten blir om lag 200 tonn per skift, eller over 40 000 tonn per år, og det vil gi mellom 35 og 40 nye arbeidsplasser. 

Vi er nå i gang med å rekruttere, og er derfor på jakt etter en kvalitetsmedarbeider.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

• Vedlikeholde og videreutvikle selskapets internkontrollsystem for matsikkerhet, akvakultur og HMS i henhold til regelverk og kundekrav

• Utvikle virksomhetens HACCP system

• Følge opp at ferdigvare holder riktig kvalitet, samt produksjonsrenhold. 

• Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner

• Kontaktperson i saker som omhandler kvalitetsspørsmål 

• Avviksbehandling og kontinuerlig forbedring 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

• Relevant høyskoleutdannelse (for eksempel næringsmiddel, biologi, etc.)

• Praktisk erfaring innenfor kvalitetsledelse og/eller HMS-ledelse

• Erfaring fra aquakultur

• Erfaring prosessindustri er en fordel

• Kjennskap til lovverk, forskrifter og sertifiseringskrav innen bransjen

• God norsk og engelskfremstillingsevne, skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

• Systematisk og strukturert 

• Jobbe selvstendig og i team 

• Gode kommunikasjonsevner

• Løsningsorientert

 

Vi kan blant annet tilby:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et nybygget prosessanlegg med topp moderne teknisk utstyr

• En fremtidsrettet kultur med fokus på bærekraft, miljø og fiskevelferd

• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

• Lokalt forankret selskap som forsyner verdensmarkedet med kvalitetsfisk

• Konkurransedyktige vilkår

 

Ved spørsmål: Kontakt kvalitetsleder Kine Olson (917 94 592), eller daglig leder Knut-Roger Sivertsen (488 90 035). 

 

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 18. desember 2022 på e-post til knut-roger@hafisk.no 

Bømlo-nytt