Driftsoperatør/røkter

Fremskridt Laks AS
Publisert: 16. september 2022

Driftsoperatør/røkter

Fremskridt Laks AS er et oppdrettsselskap som har 2 matfiskkonsesjoner. Fremskridt Laks AS er lokalisert på Alvsvåg i Bømlo kommune. Selskapet har 7 ansatte og omsatte i 2021 for MNOK 112.

Fremskridt Laks AS søker etter driftsoperatør/ røkter.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

•Røkting, fôring, kontroll og tilsyn av fisk

•Journalføring og rapportering

•Kontroll, vedlikehold og ettersyn av anlegg og utstyr

•Andre arbeidsoperasjonar på lokalitet

•Helgevaktordning 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

•Fagbrev i akvakultur eller annen relevant utdannelse/erfaring

•Mestre bruk av båter og oppdrettsutstyr, samt dataverktøy

•Evnen til å jobbe selvstendig og i team

•Systematisk og pålitelig

•Stå-på-vilje

•Fokus på HMS

•Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig

•Relevante kurs og sertifikater

•Godt humør

 

Fremskridt Laks AS kan tilby:

Konkurransedyktige betingelser og utfordrende dager i en fremtidsrettet og bærekraftig næring.

Søknadsfrist: 16. oktober.

Sted: Alvsvåg i Bømlo Kommune 

 

Dersom du trenger mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Bernhard Espevold, tlf. 901 82 658.

Søknad og CV sendes til Fremskridt Laks AS, Alvsvågsvegen 54A, 5430 Bremnes / email.: post@fremskridtlaks.no innen 16. oktober 2022.

Bømlo-nytt