Controller/HR-leder

Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI)
Søknadsfrist: 30. juni 2022
Publisert: 10. juni 2022

 

Controller/HR-leder – Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI)

 

Hardanger Fiskeforedling AS, etablert i 1986, er et fiskeslakteri som ligger i Strandebarm, Kvam herad i Hardanger. Selskapet omsatte i 2021 for ca. 75 millioner og har 40 ansatte. Virksomheten vil i løpet av høsten 2022 flytte sin produksjon fra Strandebarm til Langevåg på Bømlo, hvor det bygges et nytt og moderne slakteri.

 

Hardanger Fiskeforedling søker etter en økonomiutdannet ressurs som også kan støtte daglig leder på HR oppgaver.

 

Controller-/økonomioppgaver:

Oppfølging og koordinering av regnskapsføring og lønn overfor ekstern regnskapsfører.

Rapportering og kontroll

• Månedsrapportering og avviksanalyser

• Kalkyler, priser, løpende forbedring av modeller og økonomirapportering

• Koordinere og tilrettelegge for et effektivt årsoppgjør

Lede og organisere budsjett- og prognoseprosesser.

Bidra i videreutvikling av bedriftens prosedyrer og prosesser, samt implementering av nye støttesystemer.

Ad hoc oppgaver innen økonomiområdet og støtte til daglig leder.

 

HR oppgaver:

Ansvar for selskapets HR- og økonomisystem.

Støtte ledelsen i ansettelsesprosesser og lønnsforhandlinger.

Følge opp avtaler og økonomi ved innleie av personell.

Være kontaktperson og koordinator for lønn og lønnsrelaterte saker overfor regnskapsfører

•  Rapportering og analyser av HR relaterte data både internt og eksternt

•  Oppfølging av diverse (pensjon/forsikring/kontrakter/ prosjekter)

 

Kvalifikasjoner

• Høyere økonomisk utdanning på bachelor eller masternivå eller

• Bachelor eller tilsvarende innen økonomi/regnskap

• Manglende bachelorgrad kan kompenseres med lang erfaring fra regnskapsarbeid

• Minimum 3 års erfaring innen regnskap og økonomisk styring

• Kunnskap og erfaring fra HR-arbeid  

 

Personlige egenskaper

• Evner å se helheten, men også kunne gå ned i detaljer ved behov

• Setter seg inn virksomhetens aktiviteter og forstår sammenhenger i aktiviteter og ressursforbruk som skal måles og rapporteres

• Ta eierskap og utvikle HR/økonomi og regnskapsområdet i selskapet 

• Analytisk, nysgjerrig og tar initiativ til forbedring

• Gode kommunikasjonsevner.

 

Opplysninger om stillingen kan rettes daglig leder Knut-Roger Sivertsen, mob. 488 90 035. 

Søknaden sendes innen 30. juni 2022 

på e-post til knut-roger@hafisk.no 

Bømlo-nytt