Butikkmedarbeider

Auto Service
Søknadsfrist: 31. mars 2019
Publisert: 7. mars 2019

Auto Service AS er ein Esso bensinstasjon og Auto Mester bilverkstad

Me søker etter

BUTIKKMEDARBEIDER

i 40-50% stilling frå juni 2019

 

Likar du å jobbe innan sal og kundeservice, er du fleksibel og sjølvstendig? Då er dette jobben for deg.

 

Me tilbyr ordna arbeidsforhold, god opplæring og løn etter avtale. Opplæring i løpet av mai månad.

Du må kunne jobba dag, kveld og eventuelt enkelte helgevakter

 

Skriftleg søknad med attestar skal sendast til:

Auto Service AS, Bremnesvegen 880, 5420 Rubbestadneset. Att.: Helga

Fleire opplysningar om stillinga kan du få ved å ringe Helga, tlf. 481 47 527 eller Lars Magne, tlf. 917 48 797

Søknadsfrist: 31. mars 2019

Bømlo-nytt