Butikkmedarbeider

Joker Finnås
Søknadsfrist: 22. september 2021
Publisert: 10. september 2021

 

Joker Finnås søker butikkmedarbeider

80-100% – noko for deg?

 

Om oss

Joker-kjeden er NorgesGruppen si profilkjede for nærbutikkar. Kjeden består av ca. 460 nærbutikkar spreidd over heile Noreg. Merkevara Joker blir forvalta og drifta av Kjøpmannshuset Norge AS som er NorgesGruppen sitt største profilhus. Joker er den lokale butikken både der folk bur og ferierer, og vi er den kjeden som har mest søndagsopne butikkar. Vi er møteplassen i byen og på bygda. Vi var først med å løfte fram kjopmennene som våre fremste talspersonar, og vi meiner at kjøpmennene våre og deira tilsette leverer personleg og god service kvar dag.

 

Stillingsbeskrivelse

Vårt slagord er Joker – Den gode naboen. Det er fordi gode naboar og godt naboskap er positive omgrep for oss alle.
Me søkjer deg som vil jobba hjå hos den gode naboen. Du må bry deg, hjelpa til, lika å slå av ein prat og vere ein pådrivar for det gode naboskapet.
 • Joker Finnås søkjer etter butikkmedarbeidar i fast stilling
 • Stillingsomfang: 80-100%
 • Arbeidstid: Dag, kveld og helg i ordna turnus, der ein jobbar 1 kveld i veka og kvar 4 helg.
 • Oppstart: januar 2022 

Sentrale Arbeidsoppgåver:

 • Kassaarbeid
 • Kundebehandling og service
 • Varepåfylling
 • Steiking av Kanalbolla med meir
 • Anna butikkarbeid
 • Vil etter ei tids opplæring få eige ansvarsområde

 Ønska kvalifikasjonar:

 • Du er systematisk, sjølvstendig og resultat orientert
 • Du er nøyaktig og kreativ
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har stå på vilje, arbeidskapasitet, godt humør og er serviceinnstilt
 • Gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Trivast i eit hektisk miljø og ein travel arbeidskvardag
 • God kjennskap til IT, programmer og elektroniske løysingar
 • Fordel med kjennskap til yrket, men full opplæring vil bli gitt

 Me kan tilby

 • Interessant jobb i eit hektisk og trivelig miljø
 • Opplæring og vidareutvikling gjennom Joker kjedens utviklingsprogrammer
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige medarbeidarar
 • Konkurransedyktige vilkår og ordna forhold
 • Alle søknadar blir behandla konfidensielt

Me ser fram til å ta motta din søknad via søknadslinken!

 

Send søknad

Bømlo-nytt