BUTIKKMEDARBEIDER

Auto Service AS
Søknadsfrist: 10. juni 2020
Publisert: 20. mai 2020

Auto Service AS er ein Esso bensinstasjon og Auto Mester bilverkstad

Me søker etter

BUTIKKMEDARBEIDER

i 80-100% stilling frå august 2020

 

Likar du å jobbe innan sal og kundeservice, er du fleksibel og sjølvstendig? Då er dette jobben for deg. 

Opplæring i løpet av juli månad. Du må kunne jobbe skift: Dag/kveld.

Skriftleg søknad med attestar skal sendast til: Auto Service AS, Bremnesvegen 880, 5420 Rubbestadneset. Att.: Helga

Fleire opplysningar om stillinga kan du få ved å ringe Helga, tlf. 481 47 527 eller Lars Magne, tlf. 917 48 797

Søknadsfrist: 10. juni 2020

For meir informasjon om oss: https://auto-service.as/

Bømlo-nytt