Bedriftssjukepleiar/ HMS rådgjevar

Ysst
Søknadsfrist: 11. desember 2019
Publisert: 25. november 2019
Me er bedriftshelsetenesta du finn ysst ute på kysten. Med hovudsete på Bømlo og avdelingskontor på Stord dekkjer me heile Sunnhordland.
Ein støttespelar til alle verksemder som treng godkjend bedriftshelseteneste.

Er du raus, humørfylt og ønskjer å arbeida førebyggande?

Bedriftssjukepleiar/HMS rådgjevar

 

Arbeidsområde:

 • Arbeidshelsekartlegging
 • Rådgjeving og fagleg rettleiing
 • Kontaktperson for bedrifter
 • Delta i Arbeidsmiljøutvalsmøter og andre relevante utval.
 • Kurs og undervisning

Me søker autorisert sjukepleiar og ønsker deg som:

 • er ryddig, ansvarsfull og sjølvstendig
 • likar samtalar med ulike menneske frå ulike miljø
 • er oppteken av førebyggande helsearbeid og HMS
 • tør å stå i situasjonar som kan vera utfordrande
 • syns det er spanande å undervise
 • lett kan setje deg inn i og bruke ulike digitale verktøy aktivt
 • har sertifikat og disponerer eigen bil

 

Ønska kvalifikasjonar:

 • Vidareutdanning /erfaring innan organisasjon og leiing, konflikthandtering eller psykisk helsearbeid
 • Erfaring med digitale verktøy
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Søknad med cv sender du via FINN: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=164143812

Søknadsfrist: 11. desember 2019

Bømlo-nytt