Arbeidande reinhaldsleiar - 100% fast

Bømlo kommune
Søknadsfrist: 19. juni 2019
Publisert: 7. juni 2019

Arbeidande reinhaldsleiar – 100% fast

Bømlo kommune søkjer erfaren og serviceorientert reinhaldsmedarbeidar med teamleiarfunksjon som skal leia arbeidet med å utvikla reinhaldstenesta i tråd med forventa kvalitet og service i 100% fast stilling.

Bømlo kommune skal i 2019 opprette ein eigen reinhaldsavdeling. I areal skal avdelinga ha ansvar for kring 35 000 m2 og mellom anna 10 skular, rådhus, institusjonar og ulike andre bygg. Kvalitet vert målt etter NS-INSTA800 standard.

Arbeidsoppgåver:

 • Planlegging og gjennomføring av reinhald i ulike kommunale bygg
 • Følge opp helse, miljø og tryggleik (HMT)
 • Planlegge og gjennomføra aktivitetar
 • Følge opp målsetningar og resultat
 • Utvikla og motivera medarbeidarar
 • Utføra reinhald i høve arbeidsomfang og planar
 • Utvikle tenesta i tråd med utviklinga innan fagfeltet

Eigenskapar:

 • Kommunisera godt på norsk både skriftleg og munnleg
 • Evne til å arbeida både sjølvstendig og i team
 • Evne til å støtte andre og byggje gode relasjonar
 • Interessert i fagleg oppdatering og utvikling innan feltet

Kvalifikasjonar:

 • Erfaring med reinhald og leiing
 • Økonomisk forståing
 • Gode kunnskap innan IKT
 • Gjerne fagbrev
 • God kjennskap til INSTA800 standarden
 • Det blir lagt stor vekt på samarbeidsevne og evne til å arbeida sjølvstendig
 • Ønskelig å disponere privat bil til kommunal tjeneste
 • Førarkort klasse B

Me tilbyr:

 • Ein spanande og utviklande stilling
 • Løn og tilsetjingsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk
 • Kommunal pensjonsordning
 • Stillinga blir tilsett umiddelbart med forbehold om gjeldende vedtak i Kommunestyre

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til leier teknisk drift Vardan Vardanyan – 53 42 31 43 eller personalsjef Vanja Espeland – 53 42 31 11.

Søk elektronisk her innan 19. juni

Bømlo-nytt