• Maskinarbeidar • Prosjektingeniør

Promatech
Søknadsfrist: 1. oktober 2019
Publisert: 6. september 2019

Promatech er ei bedrift som leverer ingeniør, prosjekt- og produksjonstenester innan olje & gass, akvakultur, maritim og tradisjonell industri. Me har kontor og verkstadslokaler på Langevåg i Bømlo Kommune, 45 minutts reisetid frå Haugesund og Stord. Vår moderne verkstad består blant anna av CNC styrte fresar, dreiebenkar, sager og brennebord. Me utfører prosjekttenester både internt samt ute hjå kundane.  

 

Me er ei verksemd i vekst og ynskjer no å styrke oss innan både produksjon- og prosjektsegmentet. Me søkjer derfor fresar, dreiebenkar, sager og brennebord. Me utfører prosjekttenester både internt samt ute hjå kundane.  

 

Maskinarbeidar   Prosjektingeniør 

 

Maskinarbeidar 

Me ser primært etter deg som har nokre års erfaring innan CNC styrt maskinering. Om du har anna bakgrunn, og er lærevillig og interessert i faget er du velkommen til å søkja. 

Arbeidsoppgåver 

•Dagleg operasjon av maskinpark 

•Programmere jobbar 

•Forberede komponentar for levering 

•Dokumentasjon 

•Kvalifikasjonar 

•Fagbrev og nokre års erfaring innan maskinarbeidarfaget er ynskjeleg 

•Sjølvstendig og ryddig 

•Nøyaktig 

•Fleksibel 

•Sideskift

 

Prosjektingeniør 

Som prosjektingeniør i Promatech vil du bli engasjert i prosjekt både internt og ute hjå våre kundar. Våre prosjekt er ofte tverrfaglege, noko som skapar interessante arbeidsdagar for den rette kandidaten. Me søkjer fortrinnsvis deg som er utdanna Ingeniør/teknolog og helst med erfaring frå prosjektarbeid. Om du i tillegg har erfaring frå eit yrke, vil dette vere positivt. Er du nyutdanna ingeniør med yrkeserfaring, er me òg interessert i å høyre frå deg.    

Arbeidsoppgåver 

•Oppfølging av tildelt prosjekt, oppfølging av produksjon 

•Modellere og utarbeide teikningar (3D & 2D) 

•Utarbeide framdriftsplanar 

•Innkjøp og kundekontakt  

•Utføre aktuelle berekningar saman med andre 

•Dokumentasjon 

 

Kvalifikasjonar 

•Utdanna Ingeniør, teknolog eller tilsvarande (Også nyutdanna 

oppfordrast til å søkje) 

•God kjennskap til 3D og 2D konstruksjonsverktøy 

•God kjennskap til Office programpakke 

•Erfaring frå prosjektarbeid er ynskjeleg 

•Yrkeserfaring er ynskjeleg 

 

Personlege eigenskapar 

•Fleksibel, allsidig og imøtekomande 

•Løysingsorientert  

•Strukturert 

 

Me tilbyr 

•Ein utfordrande og spennande arbeidsdag 

•Gode lønsvilkår 

•Triveleg arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter 

•Bedriftshelseteneste  

 

For spørsmål ta kontakt med  

Maskinarbeidar-stillinga: Ronny Pedersen tlf. 916 46 047, 

ronny@promatech.no 

Prosjektingeniør stillinga: Stig Arve Vold tlf. 916 23 037, 

stig@promatech.no 

 

Søknad og CV kan sendast innan 1. oktober på epost til ronny@promatech.no, 

stig@promatech.no eller til: Promatech AS, Hovlandsvegen 241, 5443 Bømlo. 

 

Me ser fram til å motta din søknad! 

Bømlo-nytt