Kannelønning maskin Entreprenør

Hornelandsvegen 192, 5412 Stord
93 23 99 95
post@kannelonning.no

Me utfører

  • Alt innen grunnarbeid
  • Graving
  • Sprenging/meisling av fjell
  • VA og kabel Grøfter
  • Transport av masse
  • Salg av stein,singel, grus, pukk, sand og sortert jord
  • Asfaltering
  • Natursteinsmuring
© Sunnhordland