Søre Neset musikklag

Klasavegen 10, 5208 Os
91 68 64 78
arnehal@online.no

Søre Neset Musikklag vart stifta i 1953. Korpset vart starta som «guttemusikk» , men jentene fekk sleppe til på 1960-talet. I dag tel korpset 28 medlemmar med eit stort spekter i alder, aldersforskjellen frå den eldste til den yngste er heile 70 år! Som namnet viser held dei til på Søre Neset og dirigent for korpset er Aina Herheim.

Vi øver onsdagar kl 19.00 – 21.00. Øvingslokale er gymsalen på Lunde barneskule

Vi er alltid glad for nye medlemmer. Kom å bli med!

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten