Os Vocalis

Giskavollen 20, 5200 Os
95 92 50 84
karinboyum@gmail.com

Damekoret Os Vocalis held til i Os kommune i Hordaland.
Vi er glade amatørar som ønsker å synge god kormusikk frå ulike epokar og stilartar!
Vi deltar i konkurransar i både inn- og utland og arrangerer våre eigne konsertar.
Vi øver kvar torsdag frå 19.30 – 22.00 i musikkrommet på Os barneskule.
Dirigenten vår er Eirin Beate Åserud-Løvlid.

Historisk tilbakeblikk, sitat frå Osingen 2008:

« Os Vocalis vart stifta i 1982. Medlemmene i koret var då «gamle» jentekormedlemmer og det heile starta med at dei ville gje ei musikalsk overrasking til Henrik Lyssand på 70-årsdagen hans. Etter dette fann jentene ut at dei ville halda fram som kor. Dei vart blitt for gamle til å delta i Os jentekor, men elska framleis korsongen. Og slik vart damekoret Os Vocalis starta, eit kor som framleis er aktivt.

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten