Os barne- og ungdomsteater

Håvarsvegen 55, 5208 Os
996 03 271
frflotve@online.no

Hausten 2014 starta Frøydis Flotve opp Os Barne- og ungdomsteater. Dette er eit teaterskuletilbod for barn og unge frå Os og Fusa. Øvingane er kvar mandag i Ungdomshuset på Haugland, Håvarsvegen 55.

Gruppe 1: kl. 17-19, gruppe 2: kl. 19-21.
Inntaket vert gjort 1. juni for oppstart i haustsemesteret.
Teateret har samarbeid med Søre Neset Ungdomslag i høve til lokale for øving og produksjon. ​Medlemmer i ungdomslaget får rabatt på teaterskuleplass.
Pris pr. skuleår 2018-19 er: 2500.- (2300.- SNul.mdl.)

Teatergruppene følgjer skuleruta for Os Kommune. I tillegg til faste øvingar, kan det vere naudsynt med helgeøving i samband med produksjon og framsyningar. I haustsemesteret vert det lagt vekt på teaterøvingar og trening innan ulike teaterteknikkar, der gruppene jobbar frm ein produksjon som vert presentert i løpet av vårhalvåret. Eventuelt interne presentasjonar / arbeidsvisningar for føresette, søsken og vener før jul. Det kan også vere aktuelt å delta på arrangement og visningar i lag med andre aktørar i løpet av året. Målet er at alle skal få utfordringar ut frå sin ståstad. Sidan dette året er 5-årsjubileum for barne- og ungdomsteateret, skal begge gruppene presentere sine produksjonar i Oseana kunst- og kultursenter våren 2019.

Gruppe 1; 4.-7. trinn:
Premiere i Oseana kunst- og kultursenter 7. mai 2019.

Gruppe 2; 13-18 år:
Gruppa deltek på Den Unge Scenen 2018-19. http://dus.as/

Premieren i Oseana Kunst og Kultursenter 20. mars 2019.
​Regional festival på Den Nationale Scene i Bergen: 28.-30. mars 2019

Ta gjerne kontakt dersom du vil delta eller ha oss med på eit arrangement!

Du finn oss òg på Facebook

Os og Fusaposten

Hei!

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike! Sjå PDF-fil under for info om avisas nye storsatsing. Vi lanserte 15. august. Sjekk ut desse  linkane:

På framsida til avisa:
http://www.osogfusa.no/external/liv-laga-demo

Side med lag og foreiningar:
http://tjenester01.agdermedia.no/os-fusaposten/liv-laga/

Eiga bakomside med info + link til lagets eiga nettside/Facebookside:
http://tjenester01.agdermedia.no/osogfusa-livlaga/nore-neset-strikkeklubb/

 

Les meir om «Liv laga» i denne PDF-en.

Send ein epost til marknad@osogfusa og meld på ditt lag idag!

© Os & Fusaposten