KRIK

Giskavollen 20, 5200 Os
977 47 012
oskrikos@gmail.com

Kristen Idrettskontakt, KRIK, er en kristen medlemsorganisasjon som ble startet i 1981 etter initiativ fra presten Kjell Markset. Hovedmålgruppen er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13-26 år. Samtidig har KRIK et sterkt økende familiearbeid. KRIK har i dag ca 15 000 medlemmer (2017).

Gjennom idrett, aktivitet og fellesskap ønsker KRIK å skape en arena der barn og ungdom kan vokse i troen på Jesus. KRIK ønsker med dette å være et lavterskeltilbud for tro og idrett slik at alle som er glade i idrett, uavhengig av nivå, får tilbud om et kristent fellesskap. KRIKs arrangementer skjer i trygge og rusfrie rammer, og målet er å gi et tilbud som er inkluderende, utrustende og fritt for prestasjonspress. KRIK ønsker gjennom sitt arbeid å være et kontaktledd mellom kirke og idrettslag, og arbeider derfor på tvers av landegrenser, idrettsgrener, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder.

I løpet av et år arrangerer KRIK en hel rekke nasjonale leirer, kurs og arrangementer. I tillegg har KRIK nærmere 400 aktive lokallag der barn og ungdom møtes til sosialt samvær, aktivitet og andakt på regelmessig basis.

Vi er en gruppe ungdommer på ca. 15 stk per trening.
Aldersgrense er fra 7. klasse
Vi holder til i gymsalen på barneskolen hver fredag fra klokka 18.30-20.00
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten