I.L Øyglimt

Røtingavegen 45, 5216 Lepsøy
950 89 824
leiar@iloyglimt.no
IL Øyglimt er eit barneidrettslag frå Søre Øyane som tilbyr fotball, handball og barnetrim. Idrettslaget er også i ferd med å starte opp ei turn/trampett-gruppe.
Idrettslaget er sterkt engasjert i lokalmiljøet, og inngjekk i 2017 ein samarbeidsavtale med Søre Øyane naturbarnehage, Søre Øyane barneskule og Redd Barna i fbm. prosjektet Trygg i Søre Øyane – Saman er vi best!
Idrettslaget er også arrangør av Redd Barna Cup, som kvart år vert arrangert som ein stor familiedag ved Søre Øyane barneskule. Her går inntektene frå dagen til Redd Barna sitt arbeid.
Dersom det er spørsmål, kan de nå idrettslaget via mobil, e-post og på Facebook.
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten