Hålandsdal/Eikelandsf. skl

Holdhus, 5640 Eikelandsosen
414 51 805
haalandsdalen@skytterlag.no
Laget bestar av 86 medlemer, alt frå aktive skyttarar til jegerar og støttemedlemer. Me held til på Holdhus. Der har me Fusa sitt største utandørsanlegg for baneskyting med 10 skiver på 200m. og 8 skiver på 100m. og eit stort lagshus me deler med Fusa Jakt- og Fiskelag.
Me har treningar kvar onsdag gjennom vår og sumar, og me arrangerer interne og opne stemne, i tillegg til treningsskyting og jaktprøvar for jegarar.
Sporten passar for menneske i dei fleste aldre, men DFS set ei nedre grense på 10 år for deltaking på stemner, men ein kan gjerne byrje å trene før. Den øvre aldersgrensa er det kun helsa som avgjer.
Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten