Fusa Senioruniversitet vart skipa hausten 2009, og er ein sjølvstendig, ideell organisasjon basert på individuelt medlemskap for dei som ynskjer å læra meir. Me ynskjer å vera ein møteplass for alle, og difor er parolen vår: «For interesserte i alle aldrar».

Møta vert haldne i Eikelandsosen bedehus kl. 11 – 13, siste tysdagen i kvar månad. På møta våre inviterer me foredragshaldarar med ulike tema, t.d. historiske, lokale eller samfunnsaktuelle.

Fusa Senioruniversitet har i år 76 medlemmer. Styreleiar er Gunnar Veland og nestleiar Dagfinn Solberg.

Adresse: Fjord`n Senter, 5649 Eikelandsosen

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten