Søfteland Bedehus, Fredheim

Langedalen 10, 5212 Søfteland
56 30 74 07
p-tor-ni@online.no

Kjære Søftelending!                                       

Vet du at vi har et gudshus i bygda? Bedehuset Fredheim, Langedalen 10, bygget i 1915, restaurert og påbygget i 1978 og innviet av prost Follesøy m.m. Vi er tilsluttet Indremisjonsforbundet, men til samlingene kommer vi fra flere deler av den kristne flora ( Misjonskirke, Frelsesarme, Blå Kors, D.n.Kirke, Pinsevenner etc). Vi har godt samarbeid med Den Norske Kirke som noen ganger feirer gudstjeneste hos oss.

Vi samles 2 søndager i måneden kl 19- til Skriftlesning, sang og forkynnelse. Hver mandag kl 20 har vi ”småmøte”- dvs. bibellesning og bønn.

Hver mandag kl 1730 er alle barn over 5 år velkommen til Mandagsklubben som følger søndagsskolens opplegg ” sprell levende”.

Vi synes det gjør godt med en liten time til ettertanke og andakt om søndagen, og vil gjerne anbefale våre samlinger.

Du er hjertelig velkommen!

Mvh

Per Torgeir Nilsen

Formann i styret

Os og Fusaposten

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike!

Liv Laga” i 100

Liv laga har passert 60 og er på veg mot 100 registerte lag/foreiningar. MELD PÅ DITT LAG I DAG og vi trekkjer tre vinnarar når vi kjem til 100 som får EITT ÅR GRATIS!

Verdi 899,-

Påmelding til marknad@osogfusa.no

© Os & Fusaposten