Bjørnafjorden Høgre

Øyro, 5200 Os
46 93 12 76
bjornafjorden@hoyre.org

Vår visjon
Folketalsauke er eit svært viktig mål for utviklinga av kommunen vår. Dersom vi skal nå dette målet, må vi leggje forholda slik til rette at det er praktisk mogeleg å vera busett i bygdene i Bjørnafjorden og pendle til arbeidsmarked utanfor kommunen, også for dei som har born i skule og barnehage. Attraktive arbeidsplassar i kommunen er ein annan viktig suksessfaktor.

Våre hovedsaker
Omdømme
Målretta marknadsføring for å auka tilflyttinga.

Kvalitet i helse og omsorgssektoren
Vi vil vidareutvikla tenestetilboda slik at den enkelte får større styring over eige liv, og eit meir aktivt liv.

Effektive tjenester
Effektive offentlege tenester som er godt tilpassa brukaren.

Kvalitet i skule og barnehage
Tettare samarbeid mellom skule og barnehage.

Vi er òg på Facebook

Os og Fusaposten

Hei!

Os og Fusaposten samlar lag- og foreiningslivet i bygdene til eit rike! Sjå PDF-fil under for info om avisas nye storsatsing. Vi lanserte 15. august. Sjekk ut desse  linkane:

På framsida til avisa:
http://www.osogfusa.no/external/liv-laga-demo

Side med lag og foreiningar:
http://tjenester01.agdermedia.no/os-fusaposten/liv-laga/

Eiga bakomside med info + link til lagets eiga nettside/Facebookside:
http://tjenester01.agdermedia.no/osogfusa-livlaga/nore-neset-strikkeklubb/

 

Les meir om «Liv laga» i denne PDF-en.

Send ein epost til marknad@osogfusa og meld på ditt lag idag!

© Os & Fusaposten