Me treng fleire medarbeidarar

Helle Elecon
Bømlo og Stord
Søknadsfrist: 1. mars 2019
Publisert: 6. februar 2019

Helle Elecon AS har lang erfaring og sterke marknadsposisjonar innan sine fag. Me vil halda fram med det me er gode på og slik kundane kjenner oss. Saman vil me utvikla oss som totalteknisk leverandør og tilby gode løysningar innanfor røyr, elektro og ventilasjon. Helle Elecon hadde i 2018 en omsetnad på 90 mill og me er 65 tilsette fordelt på dei ulike faggruppene i Sunnhordland.

 

Til vår Comfort butikk på Bremnes søker vi etter

  • Butikkleiar

 

I denne stillinga hjelper du kundane med å finne gode baderomsløysningar for kundane

våre i Sunnhordland. Helle Elecon er medeigar i Comfort-kjeda og har no den einaste

Comfortbutikken i Sunnhordland. Gjennom kjeda får du hjelp til kurs, messer og bli opp-

datert innan det siste innan interiør og trendar. Vi har nødvendige program som hjelper

deg med å lage forslag til løysningar. Det vil også inngå kontorarbeid som fakturering

m.m. i stillinga

 

På grunn av høg aktivitet, er me også på jakt etter gode medarbeidarar

med arbeidsstad på Stord og Bømlo

  • Lærlingar innan røyr og elektro  
  • RøyrleggjararVentilasjonsmontørar  
  • Elektrikarar

 

Søknadsfrist for stillingane er 1. mars 2019,

og skriftleg søknad sendes på mail til post@helleelecon.no

 

Ta kontakt for meir informasjon om stillingane:

Christer Notland, telefon 982 40 642,

christer.notland@helleelecon.no

Bømlo-nytt